europeesschadeformulier 

Eerst de autoschade melden met het europeesche schadeformulier, dan naar je garage !


europeesschadeformulier downloaden


Een Europees Schadeformulier is verplicht bij elke autoschade. De verzekeringsmaatschappij wil het Europees Schadeformulier ingevuld en ondertekend ontvangen. Ook als het een eenzijdige schade betreft. Vergeet op het Europees Schadeformulier niet de achterkant in te vullen en te ondertekenen, zo voorkom je vertraging bij de uitkering van de schade.
Het Europees Schadeformulier voorkomt ook discussie achteraf. Als je een aanrijding hebt met een andere partij dan vul je het samen in en onderteken je het samen. Dan kan er achteraf nooit discussie ontstaan over de schuldvraag. Probeer altijd het Europees Schadeformulier aan te vullen met een aantal foto's van de situatie, dat maakt de situatie voor de schadebehandelaar die het Europees Schadeformulier van achter zijn bureau juist moet interpreteren een stuk makkelijker.
 
 
Print het Europees Schadeformulier alvast uit en leg het samen met een pen in uw dashboardkastje, dan bent u voorbereid.

 werkgeversverklaring 

 Kosten koper